OGNJEN

OGNJEN

Na 29. izložbi autorskog stripa učenika osnovnih škola Srbije, prvo mesto je osvojio Ognjen Stojanović, a uz diplomu, kao neku vrstu podrške i nagrade, dobio je i moj crtež na osnovu lika koji je sam kreirao (to je već postala ustaljena praksa, na isti način je prošlogodisnjeg laureata obradovao Bane Kerac). Sve je to izmajstorisao Zlatko Milenković, pa smo se tako, nakon par godina, sa zadovoljstvom ponovo okupili oko zajedničkog mini-projekta.

– – –

C’est Ognjen Stojanović qui a gagné le grand prix de 29. concours de BD d’eleves d’écoles primaires de Serbie. D’apres le caractere il a crée, j’ai fait l’aquarelle qui l’était donné comme cadeau et soutien pour futur travail.

PICTOGRAMAX - 2015 - OGNJEN PICTOGRAMAX - 2015 - OGNJEN I DIPLOMA

PICTOGRAMAX - 2015 - OGNJENOV TAJNI PROJEKAT

Views 387
Likes 0