KAFENA RADIONICA

Istorijat, uzgajanje, priprema i receptura; krijumčarenje, eksploatacija, tradicija i revolucija… Odlična izložba, plus radionica koja je spojila crtanje, kolaž, poeziju i improvizovanu pozorišnu predstavu na licu mesta. Sjajno!

PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 001 PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 002 PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 003 PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 004 PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 005 PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 006 PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 007 PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 008 PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 009 PICTOGRAMAX - 2017 - KAFENA RADIONICA - 010

Views 173
Likes 0
Read More